ΛΕΧΟΥΔΗΣ
Μ.Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 26, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 69100 | 6948246874

Welcome to

ΛΕΧΟΥΔΗΣ


ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ


Η εταιρεία μαςΗ εταιρεία μας είναι μια δυναμική εταιρεία τόσο στον κατασκευαστικό τομέα όσο και στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εγκαταστάσεων. Έχει έδρα την Κομοτηνή και από το 1977 προσφέρει τις υπηρεσίες της και αποτελεί συνέχεια οικογενειακής επιχείρησης Δραστηριοποιείτε στον χώρο τον ιδιωτικών και δημοσιών τεχνικών έργων (εντός Ελλάδος αλλά και στην Bουλγαρία) Εφαρμόζει σύγχρονες τεχνικές και υποστηρίζει το έργο χρησιμοποιώντας δικά της συνεργεία. Διαθέτει ιδιόκτητο στόλο μηχανημάτων. Η εταιρεία εφαρμόζει πρόγραμμα ποιότητας κατασκευής δημοσιών και ιδιωτικών έργων με πιστοποίηση ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004 από́ αναγνωρισμένο διεθνή́ οργανισμό Τα πιστοποιητικά παρουσιάζονται στην ακόλουθη σελίδα.


Contact ΛΕΧΟΥΔΗΣ


Address: Μ.Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 26, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 69100

Phone: 6948246874
Fax Number: 2531020751
Email: info@lechoudis.com